niedziela, 14 czerwiec 2015 12:08

Pierwsza pomoc. Ebook dla uczniów szkół zawodowych

Napisał
Pierwsza pomoc. Ebook dla uczniów szkół zawodowych

Ebook Pierwsza pomoc został stworzony w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

MODUŁ I

Zasady udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy:

1. Prawo dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej obowiązujące w Polsce.
2. Apteczka pierwszej pomocy w szkole.
3. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
4. Potencjalnie zagrożenia w szkole.
5. Kierowanie akcją ratowniczą w szkole.
6. Sposoby alarmowania i wzywania pomocy podczas wypadku.
7. Anatomia i fizjologia podstawowych układów organizmu człowieka.
8. Łańcuch przeżycia.
9. Zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy.
10. Ocena stanu poszkodowanego.
11. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa osoby dorosłej.
12. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dziecka.

MODUŁ II

Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nieurazowych:

1. Omdlenie.
2. Padaczka.
3. Zawał mięśnia sercowego.
4. Zadławienie u dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia.
5. Wstrząs.

MODUŁ III

Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłych pochodzenia urazowego:

1. Zranienia.
2. Krwotok.
3. Amputacja urazowa.
4. Oparzenia.
5. Urazy kostno - stawowe.
6. Ewakuacja poszkodowanego z miejsca zdarzenia.

Ebook został opublikowany online w html5 plus w wersji pdf.

Ebook (online) Pierwsza pomoc dla uczniów szkół zawodowych

Pobierz załącznik:

Artykuły powiązane