wtorek, 16 czerwiec 2015 06:20

Teoria BHP. Ebook dla uczniów szkół zawodowych

Napisał
Teoria BHP. Ebook dla uczniów szkół zawodowych

Ebook Teoria BHP został stworzony w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

MODUŁ I

Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce:

1. Pojęcia związane z BHP.
2. Pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową.
3. Pojęcia związane z ochroną środowiska.
4. Pojęcia związane z ergonomią.

MODUŁ II

Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce:

I. Kodeks pracy i inne źródła prawa pracy.
1. Kodeks pracy.
2. Inne źródła prawa pracy.

II. Zatrudnienie a prawa i obowiązki w zakresie bhp.
1. Pracodawca.
2. Obowiązki pracodawcy.
3. Prawa pracodawcy.
4. Pracownik.
5. Stosunek pracy a zatrudnienie.
6. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy.
7. Zatrudnienie na podstawie stosunku cywilnoprawnego.
8. Porównanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy do umów cywilnoprawnych.
9. Szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp.
10. Obowiązki pracownika w zakresie bhp.
11. Prawo do powstrzymania się od pracy w sytuacji zagrożenia.
12. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

III. System kontroli i nadzoru nad prawną ochroną bhp w zakładach pracy.
1. Ogólne zasady systemu kontroli i nadzoru nad prawną ochroną bhp w zakładach pracy w Polsce.
2. Państwowa Inspekcja Pracy.
3. Państwowa Inspekcja Sanitarna.
4. Inne instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska.

Bonusowo dodany Słownik pojęć!

Ebook został opublikowany online w html5 plus w wersji pdf.

Ebook (online) Teoria BHP dla uczniów szkół zawodowych

Artykuły powiązane