Strefa technika administracji

Strefa technika administracji

Zestaw 4 kursów elearningowych dla zawodu technik administracji. Kursy zostały stworzone w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Kursy elearningowe opublikowane są na otwartej licencji.

Kwalifikacja: A. 68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

I. Kurs: Podstawy/Elementy prawa administracyjnego.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Wiadomości wstępne o państwie i prawie.
2. Akt prawny.
3. Istota administracji i zakres prawa administracyjnego.
4. Wadliwość aktu administracyjnego. Uznanie administracyjne.
5. Administracja publiczna w Polsce. Prawne formy działania administracji.
6. Podział terytorialny państwa.
7. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
8. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. Praktyczny aspekt obsługi klienta.

II. Kurs: Elementy finansów publicznych.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych.
2. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych.
3. Analiza budżetu jednostki organizacyjnej.
4. Dochody i wydatki budżetu państwa.
5. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego.
6. Selekcja danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej.
7. Rodzaje badań statystycznych oraz ich przydatność.
8. Rozróżnianie, obliczanie i interpretacja podstawowych miar statystycznych.

III. Kurs: Zasady postępowania administracyjnego.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
2. Stadia postępowania administracyjnego.
3. Właściwość organu administracyjnego.
4. Elementy postępowania administracyjnego.
5. Pisma w postępowaniu administracyjnym.
6. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
7. Zasady organizacyjne i techniczne pracy biurowej w administracji.
8. Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego materialnego. Praktyczny aspekt obsługi klienta.

IV. Kurs: Przepisy/elementy prawa cywilnego i prawa pracy.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Wprowadzenie do prawa cywilnego. Część ogólna prawa cywilnego.
2. Forma i treść czynności prawnych.
3. Odpowiedzialność cywilna.
4. Część ogólna zobowiązań.
5. Część szczególna zobowiązań. Umowy.
6. Analiza wybranych umów z części szczegółowej prawa zobowiązań na przykładach z praktyki.
7. Elementy polskiego i europejskiego prawa pracy.
8. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego materialnego. Praktyczny aspekt obsługi klienta.

Kursy dla technika administracji są dostępne za darmo na platformie elearningowej Fundacji Marchewkowe Pole - Szkoła Moodle http://szkolamoodle.pl

Zapytaj o szczegóły:
Piotr Halama - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły powiązane