niedziela, 21 czerwiec 2015 06:45

Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych

Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych

Zawód: opiekun medyczny.

Kurs: Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych.

Kwalifikacja: Z. 4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Kurs składa się z sześciu modułów:

1. Planowanie i organizowania pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego.
2. Higiena w zakładach ochrony zdrowia.
3. Pielęgnowanie pacjenta - higiena osobista.
4. Zabiegi lecznicze.
5. Odżywianie i wydalanie.
6. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia - opieka nad chorym.

E-zasoby zawierają: 6 ebooków (formaty pdf., odt., docx.) i 6 videocastów.

Kurs dostępny jest dla nauczycieli za free na platformie Szkoła Moodle (http://szkolamoodle.pl)

Materiały dostępne są na portalu Plantacja Elearningu (http://plantacjaelearningu.pl)

Artykuły powiązane