sobota, 05 wrzesień 2015 13:57

Zasady prowadzenia spraw kadrowo - płacowych

Zasady prowadzenia spraw kadrowo - płacowych

Zawód: technik ekonomista.

Kurs: Zasady prowadzenia spraw kadrowo - płacowych.

Kwalifikacja: A. 35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Stosowanie przepisów prawa dotyczących spraw kadrowych i płacowych.
2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników.
3. Sporządzanie dokumentów w sprawach emerytalno - rentowych pracowników.
4. Obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów.
5. Rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od wynagrodzeń.
6. Sporządzanie listy płac.
7. Sporządzanie deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
8. Obliczanie i interpretacja wskaźników dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń.

E-zasoby zawierają: 8 ebooków (formaty pdf., odt., doc.), 8 audiocastów i 8 videocastów.

Kurs dostępny jest dla nauczycieli za free na platformie Szkoła Moodle (http://szkolamoodle.pl)

Materiały dostępne są na portalu Plantacja Elearningu (http://plantacjaelearningu.pl)

Artykuły powiązane