Strefa logistyka i spedycja

Strefa logistyka i spedycja

Zestaw 8 kursów elearningowych dla zawodu technik logistyk. Kursy zostały stworzone w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Kursy elearningowe opublikowane są na otwartej licencji.

Kwalifikacje:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów, i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

I. Kurs: Elementy pracy biurowej w logistyce.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Pojęcia z zakresu mikroekonomii.
2. Pojęcia z zakresu makroekonomii.
3. Komputer w pracy biurowej.
4. Korespondencja służbowa.
5. Zasady redagowania pism służbowych.
6. Obsługa spotkań służbowych.
7. Zasady tajemnicy służbowej.
8. Ochrona danych osobowych.

II. Kurs: Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji.

Kurs składa się z sześciu modułów:

1. Podstawy procesu produkcyjnego.
2. Infrastruktura w procesie produkcyjnym.
3. System odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji.
4. Organizacja przepływu zasobów i informacji.
5. Nadzorowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji.
6. Dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.

III. Kurs: Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych.

Kurs składa się z sześciu modułów:

1. System zamawiania towarów w magazynie.
2. Zasady zarządzania zapasami.
3. Dobieranie urządzeń do wykonywania transportowych czynności magazynowych.
4. Warunki przechowywania materiałów.
5. Przygotowanie ładunku do przewozu i przechowywania.
6. Efektywność przebiegu procesów magazynowych.

IV. Kurs: Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji.

Kurs składa się z sześciu modułów:

1. Dobranie kanałów dystrybucji do przyjętej strategii przepływu.
2. Organizacja współpracy jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji.
3. Analiza mechanizmów i koncepcji funkcjonowania centrów logistycznych.
4. Nadzór procesów dystrybucji.
5. Sporządzenie dokumentów dotyczących przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym.
6. Ustalenie ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji.

V. Kurs: Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych.

Kurs składa się z sześciu modułów:

1. Przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego.
2. Technologie procesów transportowych.
3. Harmonogram procesu transportowego.
4. Międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków.
5. Systemy monitorowania ładunków i środków transportu.
6. Jakość i efektywność procesów transportowych.

VI. Kurs: Elementy organizowania procesów transportowych.

Kurs składa się z sześciu modułów:

1. Przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych.
2. Zadania transportowe.
3. Środki techniczne w transporcie międzygałęziowym.
4. Technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym.
5. Środki techniczne do wykonania procesów transportowych.
6. Miary efektywności w realizacji procesów transportowych.

VII. Kurs: Elementy/Podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Kurs składa się z sześciu modułów:

1. Zadania poszczególnych jednostek gospodarczych.
2. Dokumentacja procesów logistycznych jednostki gospodarczej.
3. Organizacja pracy w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki.
4. Przetwarzanie informacji na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej.
5. Gospodarka odpadami.
6. Przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej.

VIII. Kurs: Elementy/Podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych.

Kurs składa się z sześciu modułów:

1. Przepływ informacji w jednostce organizacyjnej.
2. Rodzaje transportu miejskiego.
3. Organizacja imprez masowych.
4. Zasady gospodarowania odpadami.
5. Infrastruktura informatyczna w jednostkach administracyjnych.
6. Dokumentacja logistyczna w jednostce administracyjnej.

Kursy dla technika logistyka są dostępne za darmo na platformie elearningowej Fundacji Marchewkowe Pole - Szkoła Moodle http://szkolamoodle.pl

Zapytaj o szczegóły:
Piotr Halama - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły powiązane