niedziela, 22 luty 2015 12:45

Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Zawód: technik architektury krajobrazu.

Kurs: Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

Kwalifikacja: R. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Klasyfikacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
2. Inwentaryzacja szaty roślinnej.
3. Analiza funkcjonalno-przestrzenna wnętrz ogrodowych.
4. Zasady kompozycji w projektowaniu roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
5. Wykonywanie projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów roślinnych.
6. Projektowanie układów roślinnych z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych.
7. Rodzaje i rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie otwartym.
8. Graficzne opracowanie projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów roślinnych.

E-zasoby zawierają: 8 ebooków (formaty pdf., odt., dox.), 8 videocastów.

Materiały dostępne są na portalu Plantacja Elearningu (http://plantacjaelearningu.pl)

Artykuły powiązane