piątek, 20 luty 2015 07:32

Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych

Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych

Zawód: opiekun medyczny.

Kurs: Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych.

Kwalifikacja: Z. 4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Kurs składa się z sześciu modułów:

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Podstawy patologii. Wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny.
3. Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych w kontekście rozwoju psychofizycznego człowieka w poszczególnych fazach życia.
4. Diagnozowanie pacjenta. Metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej.
5. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej, prowadzenie dokumentacji.
6. Promocja i profilaktyka zdrowia.

E-zasoby zawierają: 6 ebooków (formaty pdf., odt., docx.), 6 videocastów.

Materiały dostępne są na portalu Plantacja Elearningu (http://plantacjaelearningu.pl)

Kurs dostępny jest dla nauczycieli za free na platformie Szkoła Moodle (http://szkolamoodle.pl)

Artykuły powiązane