piątek, 20 luty 2015 08:03

Zaprawy i mieszanki betonowe

Zaprawy i mieszanki betonowe

Zawody: technik budownictwa, murarz - tynkarz.

Kurs: Zaprawy i mieszanki betonowe.

Kwalifikacja: B. 18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Materiały do zapraw i mieszanek betonowych.
2. Rodzaje, właściwości i zastosowanie zapraw murarskich i tynkarskich.
3. Wykonywanie pomiarów i badań zapraw murarskich oraz mieszanek betonowych.
4. Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych.
5. Narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw i mieszanek betonowych.
6. Wykonywanie, przechowywanie i transport zapraw i mieszanek betonowych.
7. Dokumentacja budowlana.
8. Wyroby z zapraw i betonów.

E-zasoby zawierają: 8 ebooków (formaty pdf., odt., doc.), 8 videocastów i 8 audiocastów.

Materiały dostępne są na portalu Plantacja Elearningu (http://plantacjaelearningu.pl)

Kurs dostępny jest dla nauczycieli za free na platformie Szkoła Moodle (http://szkolamoodle.pl)

Artykuły powiązane