czwartek, 19 luty 2015 20:00

Podstawy/Elementy prawa administracyjnego

Podstawy/Elementy prawa administracyjnego

Zawód: technik administracji.

Kurs: Podstawy/Elementy prawa administracyjnego.

Kwalifikacja: A. 68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Wiadomości wstępne o państwie i prawie.
2. Akt prawny.
3. Istota administracji i zakres prawa administracyjnego.
4. Wadliwość aktu administracyjnego. Uznanie administracyjne.
5. Administracja publiczna w Polsce. Prawne formy działania administracji.
6. Podział terytorialny państwa.
7. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
8. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. Praktyczny aspekt obsługi klienta.

E-zasoby zawierają: 8 ebooków (formaty pdf., odt., doc.), 8 videocastów i 8 audiocastów.

Materiały dostępne są na portalu Plantacja Elearningu (http://plantacjaelearningu.pl)

Kurs dostępny jest dla nauczycieli za free na platformie Szkoła Moodle (http://szkolamoodle.pl)

Artykuły powiązane