wtorek, 14 kwiecień 2015 15:37

Sieci gazowe

Sieci gazowe

Zawody: technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa.

Kurs: Sieci gazowe.

Kwalifikacja: B. 8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych.
2. Urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych.
3. Dokumentacja projektowa.
4. Rodzaje i funkcja obiektów sieci gazowych.
5. Rodzaje i układy gazociągów.
6. Układy gazociągów.
7. Elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych.
8. Programy komputerowe wykorzystywane do sporządzania rysunkowej dokumentacji projektowej.

E-zasoby zawierają: 8 ebooków (formaty pdf., odt., doc.), 8 videocastów i 8 audiocastów.

Materiały dostępne są na portalu Plantacja Elearningu (http://plantacjaelearningu.pl)

Kurs dostępny jest dla nauczycieli za free na platformie Szkoła Moodle (http://szkolamoodle.pl)

Artykuły powiązane