wtorek, 24 luty 2015 13:10

Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych

Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych

Zawody: technik budownictwa, murarz - tynkarz.

Kurs: Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych.

Kwalifikacja: B. 18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Wyroby i materiały. Wiadomości podstawowe.
2. Rodzaje murów i zasady ich wiązania.
3. Konstrukcje murowe.
4. Narzędzia i sprzęt murarski.
5. Izolacje budowlane.
6. Roboty remontowe i rozbiórkowe konstrukcji murowych.
7. Pomiary w budownictwie.
8. Dokumentacja budowlana.

E-zasoby zawierają: 8 ebooków (formaty pdf., odt., dox.), 8 videocastów i 8 audiocastów.

Materiały dostępne są na portalu Plantacja Elearningu (http://plantacjaelearningu.pl)

Kurs dostępny jest dla nauczycieli za free na platformie Szkoła Moodle (http://szkolamoodle.pl)

Artykuły powiązane