środa, 20 maj 2015 03:17

Uprawa roślin

Uprawa roślin

Zawody: technik rolnik, rolnik, technik agrobiznesu.

Kurs: Uprawa roślin.

Kwalifikacja: R. 3. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Trwałe użytki zielone.
2. Rośliny paszowe w uprawie polowej.
3. Rośliny zbożowe jare.
4. Rośliny zbożowe ozime.
5. Rośliny okopowe.
6. Rośliny przemysłowe.
7. Rośliny specjalne.
8. Metody ekologiczne w uprawie roślin.

E-zasoby zawierają: 8 ebooków (formaty pdf., odt., docx.) i 8 videocastów.

Materiały dostępne są na portalu Plantacja Elearningu (http://plantacjaelearningu.pl)

Artykuły powiązane