piątek, 22 maj 2015 03:31

Podstawy turystyki na obszarach wiejskich

Podstawy turystyki na obszarach wiejskich

Zawód: technik turystyki wiejskiej.

Kurs: Podstawy turystyki na obszarach wiejskich.

Kwalifikacja: T. 7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

Kurs składa się z ośmiu modułów:

1. Imprezy i usługi turystyczne.
2. Informacja geograficzna i turystyczna.
3. Wybrane elementy geografii turystycznej.
4. Atrakcyjność turystyczna Polski.
5. Atrakcyjność turystyczna Europy.
6. Programowanie imprez turystycznych.
7. Współpraca z usługodawcami.
8. Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych.

E-zasoby zawierają: 8 ebooków (formaty pdf., odt., docx.) i 8 videocastów.

Materiały dostępne są na portalu Plantacja Elearningu (http://plantacjaelearningu.pl)

Artykuły powiązane