czwartek, 05 marzec 2015 13:13

Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji

Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji

Zawód: technik logistyk.

Kurs: Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji.

Kwalifikacja: A. 30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Kurs składa się z sześciu modułów:

1. Podstawy procesu produkcyjnego.
2. Infrastruktura w procesie produkcyjnym.
3. System odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji.
4. Organizacja przepływu zasobów i informacji.
5. Nadzorowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji.
6. Dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.

E-zasoby zawierają: 6 ebooków (formaty pdf., odt., doc.), 6 videocastów i 6 audiocastów.

Materiały dostępne są na portalu Plantacja Elearningu (http://plantacjaelearningu.pl)

Kurs dostępny jest dla nauczycieli za free na platformie Szkoła Moodle (http://szkolamoodle.pl)

Artykuły powiązane