sobota, 12 marzec 2016 10:44

Copernicus College

Napisał
Copernicus College
Copernicus College

Copernicus College jest pierwszą polską platformą MOOC (masowych otwartych kursów online), czyli darmowym serwisem umożliwiającym studiowanie przez Internet.
Tak przedsięwzięcie jest przedstawiane na stronie https://www.copernicuscollege.pl/
Copernicus College jest projektem finansowanym przez Fundację Centrum Kopernika i działa pod patronatem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Można tu studiować „za darmo online, po polsku, u najlepszych polskich uczonych oraz młodych ambitnych naukowców”.

Co znajdziemy na platformie?

Kursy składające się z artykułów naukowych, fragmentów książek, literatury uzupełniającej, zestawów ćwiczeń i testów i nagranych wykładów. Ukończenie kursu wymaga zdania egzaminu potwierdzonego certyfikatem.

Oprócz kursów na platformie znajdziemy od kilku do kilkunastu godzin nagranych wykładów, „e-podręczniki pozwalające uzupełnić wiedzę przed przystąpieniem do bardziej specjalistycznego kursu, a także wykłady gościnne, wygłoszone przez gwiazdy światowej nauki, przetłumaczone na język polski i wzbogacone o dodatkowe materiały. W przeciwieństwie do kursów, wykłady gościnne nie kończą się egzaminem i nie umożliwiają wygenerowania certyfikatu”.
Obecnie dostępne są kursy i wykłady z dziedzin, w których specjalizuje się Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, czyli z kosmologii, relacji nauki i religii, nauk kognitywnych i filozofii, a także chemii.

Twórcy Copernicus College zapowiadają kursy z kolejnych dyscyplin - m.in. neurobiologii, matematyki, psychiatrii oraz medycyny.

E-zasoby są darmowe po zarejestrowaniu się do systemu. To rozsądne rozwiązanie! Przejrzysty i precyzyjny jest regulamin korzystania z serwisu.

Copernicus College https://www.copernicuscollege.pl/

Artykuły powiązane