wtorek, 24 luty 2015 07:35

MAMZ - e-zasoby dla cukierników i piekarzy

Napisane przez Szymon Konkol
MAMZ - e-zasoby dla cukierników i piekarzy

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego zrzesza pasjonatów zawodu cukiernik i piekarz, którym przyświeca cel ułatwienia rozwoju zawodowego uczniom o szczególnych aspiracjach zawodowych.

Celem działań podejmowanych w ramach tej inicjatywy jest wzbogacanie praktyki i teorii zawodu o nowe formy i treści wykraczające poza tradycyjny program nauczania obowiązujący w szkole zawodowej.

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego jest organizatorem szkoleń i warsztatów technologicznych dla uczniów zawodów cukiernik i piekarz. Dzięki współpracy z wiodącymi na rynku firmami produkcyjnymi, handlowymi i ośrodkami szkoleniowymi, młodzi adepci sztuki cukierniczo - piekarskiej mają możliwość nieodpłatnego udziału w kursach doskonalących umiejętności zawodowe i warsztatach, podczas których prezentowane są nowoczesne techniki i technologie branży.

Dążeniem Akademii jest również integracja środowiska rzemieślniczego i szkół zawodowych. Ma to swe odzwierciedlenie w organizacji różnorodnych konkursów zawodowych, wystaw, paneli i spotkań z mistrzami zawodu oraz czołowymi przedstawicielami środowisk branżowych, w których mają możliwość uczestnictwa zarówno uczniowie jak i praktykodawcy oraz nauczyciele. Wspólne działania urozmaicają i uzupełniają proces edukacji uczniów oraz wpływają na poprawę jakości szkolnictwa zawodowego.

Poznanie przez uczniów nowoczesnych form produkcji, nowych technologii i zdrowa rywalizacja znacząco wpływają na podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Spotkania z ciekawymi ludźmi kształtują pozytywne wzorce i inspirują do zwiększonej aktywności zawodowej.

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego jest otwarta na współpracę ze wszystkimi osobami, którym bliska jest idea rozwoju młodych kadr.

Struktura MAMZ

1. Formy pracy.
2. Relacje.
3. Almanach Cukierniczo - Piekarski (e-podręcznik).

Dodatkowym elementem MAMZ jest platforma elearningowa Moodle.

Oficjalna strona MAMZ (http://www.mamz.pl)

Artykuły powiązane