wtorek, 14 kwiecień 2015 08:12

Khan Academy - korepetycje w kapciach i za darmo

Napisane przez Karolina Skotarczak - Dobrzyńska
Khan Academy - korepetycje w kapciach i za darmo

Czym jest Khan Academy?
Akademia Khana jest to platforma filmów z różnych dziedzin nauki (m.in. matematyki, biologii, fizyki, informatyki, historii, sztuki, ekonomii), w których wyjaśniane są poszczególne zagadnienia.

Filmy na platformie są ze sobą powiązane dziedzinowo w taki sposób, że można łatwo przejść do kolejnych, bądź poprzednich zagadnień. Obok filmów na platformie znajdują się zadania do poszczególnych zagadnień, pozwalające zweryfikować pozyskaną wiedzę i przekuć ją na umiejętności. Istnieje algorytm, który na bazie rozwiązanych przez użytkownika zadań dobiera kolejne, które rozwijają dalej jego umiejętności. W przypadku, który dla użytkownika jest zbyt trudny do rozwiązania, pojawia się możliwość podpowiedzi, bądź przekierowanie do materiału filmowego z omówieniem danego zagadnienia. Edukacja na platformie Khan Academy odbywa się bez granic, gdyż każdy użytkownik może pozyskiwać wiedzę i umiejętności w dogodnym dla niego tempie. Khan Academy nie stawia wyzwań związanych z czasem rozwiązywania i trybem nauki. Platforma posiada także moduł dla rodzica i dla nauczyciela, pozwalający śledzić podstępy swojego podopiecznego. O tym jak korzystać z platformy Khan Academy można dowiedzieć się z filmu promocyjnego.

Skąd pewność, że materiały Akademii Khana są poprawne?

W Polsce tłumaczeniem filmów i materiałów dydaktycznych oraz opieką merytoryczną nad materiałami polskiego autorstwa zajmuje się Fundacja Edukacja Przyszłości, której prezesem jest dr hab. Lech Mankiewicz, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Materiały powstają sukcesywnie, bo platforma nieustannie się rozwija. Największy zasób materiałów dydaktycznych jest na https://www.khanacademy.org, czyli macierzystej platformie zbudowanej przez Salmana Khana, ale tam są one w języku angielskim. Prostota używanego języka pozwoli średniozaawansowanemu w języku angielskim użytkownikowi się nimi sprawnie posługiwać.

Dlaczego powstała Khan Academy?

O idei Khan Academy oraz niezwykle ciekawej historii jej powstania i rozwoju można przeczytać w książce Salmana Khana „Akademia Khana. Szkoła bez granic” (wyd. Media Rodzina). Zachęcam też do wysłuchania wystąpienia Lecha Mankiewicza pt. Szkołą bez granic” na TEDx Warszawa 2014 (zobacz film).

Jakie korzyści niesie z sobą bycie użytkownikiem Khan Academy?

1. Zrozumienie zagadnień, zadań, które są trudne i nie zostały opanowane podczas zajęć szkolnych, czy na studiach.
2. Opanowanie lub doskonalenie nowych umiejętności w zadaniach z informacją zwrotną o poprawności rozwiązania.
3. Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności o zagadnienia dodatkowe - rozwój.
4. Utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności.
5. Zindywidualizowany proces uczenia się.
6. Wspomaganie w procesie nauczania dla nauczycieli jako dodatkowe narzędzie dydaktyczne.
7. W przypadku korzystania z wersji anglojęzycznej doskonalenie języka obcego wraz z terminologią naukową.
8. Nieograniczona możliwość powracania do poszczególnych zagadnień.
9. Śledzenie ścieżki własnego rozwoju, ale  też możliwość monitorowania go przez nauczyciela, czy rodzica.

Zapraszam do dyskusji na portalu Republika Edukacji.

Artykuły powiązane