wtorek, 07 lipiec 2015 03:02

Elearning w Edukacji (część 2)

Napisał
Elearning w Edukacji (część 2)
Elearning w Edukacji (część 2)
Agnieszka Halama

Puk, puk! - naszła mnie myśl.
Chcę popróbować edukacyjnego elearningu w szkole, w organizacji pozarządowej.
Chcę popróbować!
Wow! To już dużo. Jaka piękna myśl!

Od czego rozpocząć?

1. Zarezerwuj sobie kilka minut.
2. Przeczytaj ten artykuł.
3. Myśl dalej.
4. Podejdź do problemu „na zimno”,  na spokojnie, bez zbędnej spinki.
5. Powoli zacznij działać.

Elearning to nie są zwykłe Tik Taki! Czeka cię więcej pracy koncepcyjnej i więcej pracy twórczej. Generalnie to czeka cię sporo pracy na początku drogi!

Piszę o tym szczerzę. Nie chcę ściemniać, że wprowadzenie elearningu w procesie nauczania czy w procesie podnoszenia jakości pracy w organizacji będzie zawsze łatwe. Będzie często „pod górkę”.
W elearningu obowiązuje prosta zasada!
Dużo wysiłku „kosztuje” przygotowanie i zarządzanie dobrym kursem elearningowym. Efekty przychodzą z czasem, a wkład pracy stopniowo maleje. Wartość dodana stosowania edukacyjnego elearningu nadchodzi powoli…

Przykład
Chcesz zrobić test sprawdzający wiedzę i umiejętności dla swoich uczniów.
Porównajmy nasze dwie drogi. Opis będzie odrobinę na skróty bez całej otoczki metodologicznej np. w zakresie tworzenia pytań.

1. Przygotowujemy test.

Zakładam, że wszyscy robimy to w wersji elektronicznej. Czasy odręcznego pisania pytań przeminęły mam nadzieję bezpowrotnie.
Musisz przygotowane pytania napisać w edytorze tekstu. Możesz to jednak zrobić bezpośrednio w tworzonym teście na platformie elearningowej.
Generalnie zajmuje to podobną ilość czasu pod warunkiem, że masz opanowane narzędzie do tworzenia testów online.
Przeprowadzając test w realu musisz dodatkowo przygotować odpowiednią ilość kopii. Czas płynie, ksero chodzi, koszty rosną!

2. Przeprowadzamy test.

W realu rozdajesz test i mówisz START.
W metodzie elearningowej uczniowie sami odpalają test na platformie i przystępują do jego rozwiązywania. Wiem, uczniowie muszą mieć dostęp do urządzeń: komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów z dostępem do Internetu.
Zastanówmy się przez chwilę. Ile robisz takich megatestów w semestrze, w roku szkolnym?
Co tydzień? To jesteś „pracuś”. Pewnie rzadziej. Skoro rzadziej to nie wierzę, że nie wstrzelisz się w dostęp do wolnej pracowni komputerowej w szkole.
Wyższa szkoła jazdy to pisanie testu przez uczniów w domu. Tu warto znać kilka fajowych sztuczek narzędziowych i psychologicznych. To temat na inny artykuł!
Testy rozdawane uczniom są pewnie maksymalnie w dwóch wersjach (podział na grupy).
Ten sam test rozwiązywany na platformie ma tych wersji tyle ile mamy uczniów. Narzędzie losowo generuje kolejność pytań i kolejność odpowiedzi wewnątrz pytania (musimy to wcześniej ustawić w teście).
Czas rozwiązywania jest oczywiście identyczny w realu i w necie.

Teraz najlepsze!

3. Sprawdzanie testu.

Zero twórczej edukacyjnej pracy!
Czas sprawdzania testów zależy od ich ilości. To logiczne! Musimy to zrobić w określonym czasie regulowanym np. przez wewnątrzszkolny system oceniania.
To zabieraj się do pracy! Ja poczytam książkę i wypiję zasłużoną kawę!
Na platformie wynik generowany jest automatycznie po zamknięciu i zapisaniu testu przez ucznia.
Musisz tylko przejrzeć raport. Możesz raport także wydrukować w różnych formatach np. do arkusz kalkulacyjnego, w którym zrobisz analizę plus wykresy.

Magia?!

Test na platformie możesz wykorzystać wielokrotnie, modyfikując pytania czy dodając inne.
Chcą zrobić zmiany w teście „klasycznym” poprawiasz go w edytorze tekstu …i wracasz do ksero!
Wszystkie nasze testy mamy w bezpiecznym miejscu. Bezpiecznym z punktu widzenia ochrony danych osobowych uczniów plus wykonywanych systematycznie kopii zapasowych e-zasobów.
W tym miejscu warto abyś się zastanowił z jakich narzędzi korzystałeś wcześniej? Czy czasami, przez przypadek nie wpisałeś danych osobowych uczniów, bez zgody rodziców, dyrektora, na komercyjnym (prowadzonym przez komercyjny podmiot) portalu czy komercyjnym generatorze testów online. Jeżeli TAK, to możesz mieć problem!

Koniec naszego prostego przykładu.

Zapomniałem o wartości dodanej. Pracując na platformie stosujesz innowacyjne narzędzie (TIK już innowacją nie jest np. podczas ewaluacji zewnętrznej). Z drugiej strony dla uczniów świat takich rozwiązań może już nie być żadną rewelacją :)

Test to tylko jedno z kilkudziesięciu narzędzi na platformie elearningowej. Każda standardowa instalacja platformy zapewni nam konieczne minimum. To w zupełności na dobry początek nam wystarczy.

Co oferuje platforma elearningowa? Z jakimi przykładowymi narzędziami będziemy pracować?

AKTYWNOŚCI

1. Ankieta - modułu ankiety zawiera trzy typy instrumentów dla badania oceny i stymulowana kształcenia w środowisku on-line. Nauczyciel może wykorzystać je w celu zebrania danych o swojej klasie i refleksji nad własnymi metodami nauczania.
2. Baza danych - moduł bazy danych umożliwia uczestnikom tworzenie, utrzymanie i przeszukiwanie zbioru rekordów. Format i struktura tych rekordów jest niemal nieograniczona, mogą wystąpić m.in. zdjęcia, pliki, adresy, liczby i teksty.
3. Czat - moduł czat pozwala uczestnikom na dyskusję poprzez sieć w czasie rzeczywistym. Jest to użyteczne narzędzie pozwalające na lepsze zrozumienie siebie nawzajem oraz tematu, który jest omawiany - sposób funkcjonowania pokojów czatu zasadniczo różni się od asynchronicznych forów.
4. Forum - moduł forum pozwala na prowadzenie dyskusji. Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać ocenę każdego postu przez współuczestników. Posty mogą być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki. Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum otrzymają pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom.
5. Głosowanie - moduł głosowania umożliwia nauczycielowi zadawanie pytań i określenie listy wielokrotnych odpowiedzi.
6. Lekcja - lekcja pozwala na przedstawienie treści w interesujący sposób na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniem i kilkoma odpowiedziami. W zależności od postępów ucznia, albo idzie on do przodu z materiałem, albo jest cofany. Nawigacja lekcji może być albo uproszczona ale może też być dużo bardziej skomplikowana w zależności od struktury materiału lekcyjnego.
7. Pakiet SCORM - SCORM i AICC to zbiór specyfikacji zapewniających interoperacyjność, dostępność i ponowne wykorzystanie internetowych materiałów dydaktycznych. Moduł SCORM/AICC pozwala na umieszczanie w kursach pakietów SCORM/AICC.
8. Quiz - moduł quiz (testy) pozwala nauczycielowi na tworzenie testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, prawda - fałsz i innych. Wszystkie rodzaje są dostępne. Każde podejście jest automatycznie oceniane, a prowadzący może decydować, czy wyświetlać informacje zwrotne i/lub poprawne odpowiedzi.
9. Słownik pojęć - moduł słownika pojęć umożliwia uczestnikom tworzenie i używanie zbioru definicji, jak w słowniku. Gdziekolwiek w treściach kursu pojawią się słowa lub zwroty ze słownika, mogą być automatycznie zamieniane na linki do wpisu w słowniku.
10. Warsztat - moduł warsztat pozwala na zbieranie, przeglądanie oraz wzajemną recenzję prac przesłanych przez uczniów.
Uczniowie składają prace w dowolnym formacie (mogą być to pliki takie jak word, excel, graficzne itp. lub tekst wprowadzany bezpośrednio do edytora).
Prace są recenzowane w oparciu o kryteria zdefiniowane przez nauczyciela w odpowiednim formularzu. Proces wzajemnego recenzowania prac oraz zrozumienie kryteriów oceny może być wstępnie przećwiczony z wykorzystaniem przykładowych prac do oceny, przesłanych przez nauczyciela. Nauczyciel może również zamieścić przykładowe recenzje tych prac. Uczniowie otrzymują do zrecenzowania prace jednego lub więcej współuczestników kursu. Proces recenzji może być anonimowy.
W tym module uczeń otrzymuje dwie oceny: ocena za złożoną pracę, oraz ocena za jakość recenzowania prac innych uczniów. Obydwie oceny są widoczne w dzienniku ocen.
11. Wiki - praca grupowa uczniów.
12. Zadanie - moduł zadania pozwala nauczycielowi na komunikowanie się, zbieranie prac, ocenę i ich komentowanie.
Uczniowie składają prace w formie plików dowolnego typu (tekstowe, multimedialne, obrazy itd). Prace mogą być składane w postaci tekstu wprowadzanego bezpośrednio w edytorze na stronie. Moduł zadania może być także wykorzystany do przypomnienia uczniom o zadaniach spoza systemu Moodle (zadania offline).
Nauczyciel oceniając zadania może zamieścić komentarz oraz przesłać pliki (np. poprawioną pracę ucznia, czy plik audio z komentarzem). Ocena może być wystawiona w skali numerycznej lub innej. Wystawione oceny widoczne są w dzienniku ocen.
13. Moduł zewnętrzny - zewnętrzne moduły pozwalają użytkownikom Moodle na interakcję z zasobami dydaktycznymi na innych stronach. Na przykład, zewnętrzne moduł może zapewnić dostęp do nowego rodzaju aktywności lub materiałów dydaktycznych od wydawcy.

ZASOBY

1. Adres URL - moduł URL umożliwia nauczycielowi podać link internetowy jako zasób przedmiotów. Wszystko, co jest łatwo dostępne w Internecie, na przykład dokumenty lub obrazy, może być związany z adresem URL. Istnieje także możliwość powiązania z repozytorium np. takich jak Flickr, YouTube czy Wikimedia.
2. Etykieta - etykieta umożliwia wstawienie tekstu i obrazów pomiędzy aktywnościami na stronie kursu.
3. Folder - moduł folder pozwala na wyświetlanie wielu plików w pojedynczym folderze, redukując potrzebę przewijania strony.
4. Książka - książka jest prostym materiałem do studiowania, ale można zrobić także multibook.
5. Pakiet treści IMS - pakiet treści IMS pozwala, aby pakiety stworzone zgodnie ze specyfikacją IMS były wyświetlane w kursie.
6. Plik - moduł plików umożliwia nauczycielowi umieszczenie pliku jako zasobu przedmiotowego; plik zostanie wyświetlony w interfejsie kursu. Plik może zawierać pliki pomocnicze, na przykład strona HTML, osadzone obrazy lub obiekty Flash.
7. Strona - moduł strony pozwala na tworzenie stron przy pomocy edytora tekstowego. Strona może zawierać tekst, grafikę, dźwięk, wideo, linki do innych stron oraz wbudowaną zawartość taką jak np. Google Maps czy Youtube.

Zawsze możesz dodać w swoim kursie ebooki, epodręczniki, audiocasty, videocasty czy gry edukacyjne.

Powyższe narzędzia spotkamy na platformie Moodle. Dla jasności dodam, że pozostałe platformy elearningowe posiadają podobne lub wręcz identyczne narzędzia.

Jedną zasadniczą kwestie, drogi czytelniku, masz rozwiązaną!

W ramach projektu Elearning w Edukacji masz dostęp do darmowej przestrzeni na platformach Szkolenia Online i Szkoła Moodle na tworzenie swoich kursów!

Możesz „bawić” się, uczyć się i pracować do woli. Nie musisz się martwić o kwestia prawne, o bezpieczeństwo danych osobowych uczniów (szkoła/placówka na podpisaną umowę z publiczną placówką: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile), o posiadanie i administrowanie platformą elearningową.

To już bardzo dużo!

Możesz się za to zacząć „martwić” o koncepcje swojego pierwszego kursu elearningowego. Pewnie nie będzie to typowy kurs elearningowy, a raczej zarządzanie treścią na platformie, czyli e-zasoby plus komunikacja w klimacie edukacyjnego elearningu.

Tak oto dotarliśmy do punktu 5 - Powoli zacznij działać!

Koniec części 2.

Artykuły powiązane