niedziela, 20 wrzesień 2015 16:56

Bezpłatne szkolenie z zakresu wykorzystania materiałów video w pracy nauczyciela

Napisał
WikiVid
WikiVid
Zespół WikiVid

Szkolenie "Praktyczne wykorzystanie i samodzielne tworzenie edukacyjnych materiałów audiowizualnych w oparciu o środowisko platformy WikiVid".

Szkolenie jest finansowane przez Fundację WikiVid i ma celu upowszechnienie wolnych zasobów edukacyjnych oraz zmotywowanie nauczycieli do tworzenia i udostępniania własnych treści w postaci tutoriali video i lekcji online.

Tematyka szkolenia

Samodzielne tworzenie materiałów wideo oraz ich edycja i udostępnianie w sieci z zastosowaniem darniowych edytorów i hostingu oferowanych przez platformę WikiVid.

Adresaci szkolenia

Kadra dydaktyczna wszystkich typów szkół oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Opis szkolenia

Szkolenie prowadzone jest dwuetapowo i składa się z części teoretycznej i warsztatów praktycznych. W pierwszej części uczestnicy zaznajomieni zostaną z podstawowymi i rozszerzonymi funkcjami platformy WikiVid oraz nabędą podstawową wiedzę dotyczącą zasad publikowania treści w internecie, ich zastosowania w edukacji i obowiązujących licencji.
Warsztaty mają na celu praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania filmowych tutoriali i innych form prezentacji wideo, ich obróbki, montażu oraz umieszczania w bezpiecznych zasobach w internecie. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma darmowy dostęp do swego kanału dystrybucji dowolnej ilości autorskich filmów edukacyjnych.

Czas szkolenia: 4 godziny.

Informacje dodatkowe

Szkolenia prowadzone są na terenie całego kraju. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia szkolenia jest zapewnienie przez uczestników lub zamawiających we własnym zakresie stanowisk komputerowych lub laptopów z dostępem do internetu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje.

Preferowana liczebność grupy: do 15 osób.

Prowadzący szkolenie: Zespół trenerów WikiVid.

Artykuły powiązane