środa, 21 październik 2015 12:06

Konferencja „SAMORZĄD - EDUKACJA - NOWE ZADANIA”

Napisał
Konferencja „SAMORZĄD - EDUKACJA - NOWE ZADANIA”
Konferencja „SAMORZĄD - EDUKACJA - NOWE ZADANIA”
Dominika Janik

28 października 2015 r., o godzinie 10.00 na Wydziale Gospodarki i Techniki w Pile Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się Konferencja „SAMORZĄD - EDUKACJA - NOWE ZADANIA”.

Organizatorami konferencji są Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Wydział Gospodarki i Techniki w Pile WSG w Bydgoszczy, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny otwartego dialogu na temat kierunków rozwoju edukacji XXI wieku, propagowanie nowych trendów w edukacji oraz prezentacja źródeł finansowania edukacji z funduszy europejskich.

Konferencja skierowana jest do samorządowców z subregionu pilskiego.

W programie konferencji przewidziano trzy wystąpienia plenarne:

1. Otwarta Edukacja - Piotr Halama konsultant ds. elearningu w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Przewodniczący Rady Fundacji Marchewkowe Pole.

2. Przywództwo w zarządzaniu szkołą - dr Monika Kłos Dziekan Wydziału Gospodarki w Pile i Techniki WSG w Bydgoszczy.

3. Szkoła zrównoważonego rozwoju. Fundusze europejskie szansą czy zagrożeniem dla edukacji? - Lesław Tomczak Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

Artykuły powiązane