poniedziałek, 15 luty 2016 17:55

Mamo, tato chwalą nas! Kto? Wy mnie, ja was!

Napisał
I etap projektu edukacyjnego Elearning w Edukacji
I etap projektu edukacyjnego Elearning w Edukacji
Dominika Janik

Podsumowanie I etapu projektu edukacyjnego Elearning w Edukacji.
Dla przypomnienia!?

I. Cele projektu.
1. Upowszechnianie elearningu w edukacji.
2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania elearningu w edukacji.
3. Promowanie dobrych praktyk w zakresie edukacyjnego elearningu.
4. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w kształceniu zawodowym.
5. Popularyzowanie otwartego oprogramowania elearningowego oraz  e-zasobów udostępnianych na wolnych licencjach.

II. Adresaci projektu.
1. Nauczyciele, uczniowie i słuchacze zainteresowani wdrażaniem elearningu w edukacji,
2. Przedstawiciele pracodawców.
3. Sektor organizacji pozarządowych.

III. Partnerzy projektu.
1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
2. Fundacja Marchewkowe Pole.
3. Powiatowe Centrum Edukacji w Pile.
4. HALAMAplus - Piotr Halama (partner technologiczny projektu).

IV. Formy realizacji projektu i narzędzia.
1. Szkolenia, w tym szkolenia online dla nauczycieli.
2. Darmowa przestrzeń na platformie elearningowej dla nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem edukacyjnego elearningu.
3. Strefy zawodowe kursów elearningowych.
4. O.K.O. (otwarte kursy online).
5. Kursy (bazy e-zasobów) w zakresie egzaminu zawodowego.
6. Portal z e-zasobami do kształcenia zawodowego.
7. Portal społeczności otwartej na rozmowę o edukacji.
8. Dedykowany portal tematyczny o edukacyjnym elearningu.

V. Produkty projektu.
1. Szkolenia Online - platforma elearningowa Centrum Doskonalenia w Pile.
2. Szkoła Moodle - platforma elearningowa Fundacji Marchewkowe Pole.
3. Polskie Centrum Elearningu - platforma elearningowa HALAMAplus.
4. Republika Edukacji - czasopismo otwartej edukacji.
5. Plantacja Elearningu - e-zasoby do kształcenia zawodowego.
6. Elearning w Edukacji - portal o edukacyjnym elearningu.
7. E-podręcznik Moodle.

Czasopismo elektroniczne Republika Edukacji http://republikaedukacji.pl
Republika Edukacji - czasopismo elektroniczne (wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.). Celem jest tworzenie płaszczyzny otwartego dialogu na temat kierunków rozwoju edukacji XXI wieku oraz upowszechnienie w środowisku edukacyjnym nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych.

Portal został przebudowany we wrześniu 2015 r. Obecnie posiada 4 główne kategorie artykułów:
1. Otwarta Edukacja.
2. Planeta Szkoła.
3. Fabryka Elearningu.
4. Konferencje.
Zespół: Piotr Halama, Agnieszka Halama, Marcelina Grochowska, Mirosława Horodok, Danuta Kitowska, Katarzyna Kwaśnik, Beata Walczak, Aldona Winnicka.
Od września 2015 r. do lutego 2016 r. na portalu opublikowano 65 artykułów, w tym 20 videocastów w kategorii Konferencje.

Portal Elearning w Edukacji http://elearningwedukacji.pl
Elearning w Edukacji - portal o edukacyjnym elearningu. Portal powstał na przełomie marca i kwietnia 2015 r.
Kategorie artykułów:
1. E-zasoby.
2. Metodyka.
3. Na Plantacji.
4. Akademia Edukacyjnego Elearningu.
5. Narzędziownia.
6. Kursy elearningowe.
7. Ebooki.
8. Kącik Joomla.
9. Moodle Party.

Od kwietnia 2015 r. do lutego 2016 r. na portalu opublikowano ponad 140 artykułów.
Zespół: Piotr Halama, Anna Dagmara Pozierak, Robert Kreczmer, Izabela Okrzesik - Frąckowiak, Karolina Skotarczak - Dobrzyńska.
Współpracownicy: Piotr Brzóska, Agnieszka Halama, Dominika Janik, Ewa Janicka, Danuta Kitowska, Szymon Konkol, Małgorzata Kułaczkowska, Katarzyna Kwaśnik, Renata Nagiewicz, Katarzyna Pazdej, Małgorzata Pieczora …oraz goście.

Portal Plantacja Elearningu http://plantacjaelearningu.pl
Plantacja Elearningu - e-zasoby do kształcenia zawodowego. Na portalu udostępniane są e-zasoby, które zostały stworzone w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Portal powstał w lutym 2015 r. Opublikowano ponad 250 artykułów do lutego 2016 r.

Platforma elearningowa Szkolenia Online http://szkolenia.ecdn.pl
1. Zaktualizowano platformę Szkolenia Online do najnowszej wersji Moodle 3.0.1. oraz zmieniono layout (wygląd graficzny) platformy.
2. Przygotowano nową strukturę kategorii kursów na platformie.
Obecnie platforma posiada 6 kategorii kursów:
I. Strefa wewnętrzna CDN.
II. Kursy doskonalące i materiały edukacyjne.
III. Wspomaganie pracy szkoły.
IV. Sieci współpracy.
V. Akademia Edukacyjnego Elearningu.
VI. Akademia Zawodowca.
2. Zaimplementowano 169 kursów z projektu KNO KOWEZiU w wersji Moodle 3.0.1.
3. Zarejestrowano ponad 600 nowych użytkowników (nauczycieli i uczniów).
4. Utworzono 11 stref szkolnych w kategorii Wspomaganie pracy szkoły.
5. Utworzono 4 kursy dla zespołów zadaniowych szkół biorących udział we wspomaganiu.
6 Powstała Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.
7. Utworzono ponad 30 kursów nauczycielskich.

Publikacje online (html5)
1. Repozytorium CDN - 10 ebooków.
2. Biblioteka RE - 5 ebooków.
3. Biblioteka FMP - 13 ebooków.

Media społecznościowe - Facebook, Twitter, YouTube.
1. Fanpage - Republika Edukacji, Fabryka Elearningu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Powiatowe Centrum Edukacji w Pile, Fundacja Marchewkowe Pole, Centrum Halama.
2. Grupy - Klub Twórczych Nauczycieli, Republika Edukacji, Fabryka Elearningu, Elearning w Edukacji.
3. Konto na Twitterze Republika Edukacji.
4. Kanał na YouTube Plantacja Elearningu - umieszczono ponad 960 filmów.

Podsumowanie (I etap) na skróty:
1. Powstały 3 portale internetowe: Republika Edukacji, Elearning w Edukacji, Plantacja Elearningu. Opublikowano na portalach ponad 450 artykułów.
2. Przygotowano umowę i regulamin korzystania z platformy Szkolenia Online.
3. Utworzono 3 repozytoria eboków (28 ebooków).
4. Zaktualizowano platformę Szkolenia Online do najnowszej wersji Moodle 3.
5. Zaimplementowano 169 kursów z projektu KNO KOWEZiU.
6. Zarejestrowano ponad 600 nowych użytkowników na platformie Szkolenia Online.
7. Utworzono 11 stref szkolnych w kategorii Wspomaganie pracy szkoły.
8. Utworzono 4 kursy dla zespołów zadaniowych szkół biorących udział we wspomaganiu.
9. Powstała Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.
10. Utworzono ponad 30 kursów nauczycielskich.
11. Umieszczono na kanale YouTube Plantacja Elearningu ponad 960 filmów.
12. Zainaugurowano Akademię Edukacyjnego Elearningu.
13. Promowano projekt w mediach społecznościowych.
14 Przygotowano i opublikowano artykuły promujące projekt: Edukator Zawodowy, Doradca Zawodowy, Edukacja Internet Dialog, Spider's Web, INNPoland. Podziękowania dla Szymona :)
15. Przygotowano ulotkę promującą projekt. Projekt był promowany między innymi podczas Konferencji Republika Edukacji.

PLANY ROZWOJOWE PROJEKTU (II etap)
1. Zmiana domeny dla platformy Szkolenia Online.
2. Finalizowanie kolejnych umów ze szkołami (do czerwca 2016 r. zaplanowano kolejnych 15 szkół). Docelowo do końca roku szkolnego 2015/2016 na platformie ma pracować ok. 1500 użytkowników.
3. Spotkania w ramach Akademii Edukacyjnego Elearningu.
4. Przygotowanie Otwartych Kursów Online (projekt O.K.O.). Pierwsze 5 sztuk.
5. Dopracowanie metodyki edukacyjnego elearningu. Wydanie ebooka online i uruchomienie kursu na platformie Szkolenia Online.
6. Przygotowanie i realizacja pierwszych webinariów dla nauczycieli.
7. Stworzenie Federacji Edukacyjnego Elearningu. Celem tego nieformalnego przedsięwzięcia jest promocja szkół i placówek wykorzystujących w pracy z uczniami edukacyjny elearning.
8. Wydanie w wersji online E-podręcznika Moodle.

Artykuły powiązane