niedziela, 30 październik 2016 04:53

Grant WKO - Programowanie

Napisał
Grant WKO - Programowanie

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Eurodoradztwo i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zaprasza na szkolenia w ramach grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2016 r. Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania na wszystkich etapach edukacyjnych.

Szkolenie jest kierowane dla nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych (I i II etap edukacyjny), gimnazjów (III etap edukacyjny) i szkół ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny) województwa wielkopolskiego.

Program grantu

Cele

1. Zapoznanie słuchaczy z propozycją nowej podstawy programowej przedmiotu informatyka opracowaną przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej dla wszystkich etapów edukacyjnych.

2. Przedstawienie celów zmiany podstawy programowej oraz roli myślenia komputacyjnego i programowania w edukacji.

3. Omówienie nowoczesnych narzędzi i aplikacji służących do nauki programowania na różnych etapach edukacyjnych.

4. Omówienie profilu ucznia rozpoczynającego naukę programowania na poszczególnych etapach edukacyjnych.

5. Nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się wybranymi językami programowania adekwatnymi do danego poziomu edukacyjnego.

6. Przedstawienie nowoczesnych metod edukacyjnych w kontekście nauki programowania: gry edukacyjne, metoda projektów, odwrócona lekcja.

7. Nabycie umiejętności rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych.

8. Nabycie umiejętności konstruowania różnych typów zadań dla uczniów.

Treści kształcenia

1. Nowa podstawa programowa przedmiotu informatyka opracowana przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Informatyka zamiast zajęć komputerowych w szkole podstawowej. Konstrukcja nowej podstawy programowej. Cele kształcenia informatycznego wspólne dla wszystkich etapów edukacyjnych. Myślenie komputacyjne jako umiejętność rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod informatyki. Treści nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych.

2. Jak realizować nową podstawę programową kształcenia informatycznego na poszczególnych etapach edukacyjnych. Profil ucznia rozpoczynającego naukę programowania na danym etapie edukacyjnym. Przykłady dobrych praktyk związanych z nauką programowania z różnych etapów edukacyjnych.

3. Prezentacja i pokaz wybranych nowoczesnych narzędzi i aplikacji służących nauce programowania dla różnych etapów edukacyjnych: np. gra edukacyjna Scotty Go, platforma Code.org, platforma Khan Akademy, Scratch (scratch.mit.edu), Blockly, Logomocja - polska edycja Imagine Logo, Processing.

4. Sformułowanie problemu, algorytm, program. Metody rozwiązywania problemów algorytmicznych na różnych etapach edukacyjnych, informatyka bez komputera - gry i zabawy edukacyjne wprowadzające do myślenia algorytmicznego i programowania.

5. Omówienie wybranych dwóch języków programowania adekwatnych dla danego poziomu edukacyjnego: omówienia środowiska, podstawowe instrukcje sterujące, struktury danych. Implementacja wybranych algorytmów/gier w tych językach.
- I poziom edukacyjny: np. Blockly na platformie code.org, Scratch,
- II poziom edukacyjny: np. Scratch, Python z biblioteką Turtle,
- III etap edukacyjny: np. Python, JavaScript z biblioteką Processing,
- IV etap edukacyjny: np. Python, JavaScript z biblioteką Processing, C++

6. Myślenie komputacyjne. Wykorzystanie metod informatyki i programowania na lekcjach przedmiotów innych niż zajęcia komputerowe i informatyka.

7. Konstruowanie różnych typów zadań dotyczących analizy i rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego. Sposoby reprezentacji informacji, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Rozwiązywanie problemów adekwatnych do poziomu edukacyjnego i ich zapis w postaci algorytmu. Programowanie algorytmów.

8. Posługiwanie się aplikacjami komputerowymi, rozwijanie kompetencji społecznych uczniów.

Realizacja

Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych zajęć realizowanych podczas 3 dni, w tym 2 godziny wykładów, 4 godziny pokazów i prezentacji w grupach maksymalnie 16 osobowych, 14 godzin warsztatów w grupach maksymalnie 16 osobowych. Punkt 1 treści kształcenia realizowany jest podczas godzinnego wykładu, punkt 2 podczas godzinnego wykładu oraz 2 godzinnych warsztatów, punkt 3 podczas 4 godzin pokazów i prezentacji. Punkty 4-8 treści kształcenia realizowane są z podziałem słuchaczy na poszczególne etapy edukacyjne z dostosowaniem treści do danego etapu edukacyjnego.

Harmonogram szkoleń

4 - 6.11.2016, 4 grupy
18 - 20.11.2016, 7grup
25 - 27.11.2016, 5 grup

Zajęcia rozpoczynają się w piątek o godz. l000, a kończą w niedzielę o godz. 1400. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.
Odpłatność od uczestnika wynosi 138,00 zł i należy wpłacić na konto: 97 1090 1317 0000 0001 3078 5453 tytułem: opłata za udział w szkoleniu - grant
Miejsce szkolenia - Centrum Konferencyjno-Hotelowe DELICJUSZ,
Trzebaw - Rosnówko, ul. Poznańska 1

Rejestracja mailowa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na załączonym druku (druk również dostępny na stronie www.doradztwoeuropejskie.com w zakładce NODN).

Więcej informacji www.doradztwoeuropejskie.com w zakładce NODN

Pobierz załącznik: