wtorek, 03 marzec 2015 04:12

Elearning w edukacji - platforma Moodle

Napisał
Elearning w edukacji - platforma Moodle

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zaprasza na kursy doskonalące przeznaczone dla nauczycieli, którzy będą przygotowywać kursy on-line w szkole lub placówce.

Elearning w edukacji staje się coraz bardziej popularny, tworząc alternatywną i nowoczesną formę kształcenia. Tworzenie kursu on-line wymaga odpowiedniego metodycznego przygotowania zajęć, w tym opanowania umiejętności tworzenia i doboru materiałów dydaktycznych, prawidłowego komponowania i osadzania na platformie.

Aktywny udział w kursie pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające stworzenie samodzielnie własnego kurs on-line, wykorzystując w tym celu możliwości platformy elearningowej Moodle.

1. Elearning w edukacji - platforma Moodle (56+12=68h) - kurs będzie prowadzony w formie blended learningu i składać się będzie z bloku wstępnego i 6 bloków programowych. Odpłatność za kurs: 175 zł.

2. Platforma Moodle w edukacji (56h) - kurs będzie prowadzony w formie elearningowej i składać się będzie z bloku wstępnego i 6 bloków programowych. Odpłatność za kurs: 120 zł.

Aby zapisać się na kursy elearningowe należy:

- wejść na stronę http://ecdn.pl;
- zalogować się (gdy jesteś już w bazie CDN), zarejestrować się (gdy jesteś nowym użytkownikiem);
- wejść w zakładkę Dodatkowa oferta i wybrać odpowiedni kurs: V-18 Elearning w edukacji - platforma Moodle; V-19 Platforma Moodle w edukacji.

Autorzy i prowadzący kursy elearningowe: Piotr Halama i Izabela Okrzesik-Frąckowiak.

Kursy będą prowadzone na platformie CDN Szkolenia Online.

Kursy elearningowe są elementem projektu Elearning w Edukacji.

Ps. Na plus są dwa aspekty. Wybór formy kursu (blended learning lub "czysty" elearning) oraz duża liczba godzin przeliczeniowych kursów. Na zaświadczeniu o ukończeniu kursu wydanym przez CDN w Pile będzie podany czas trwania kursu w tygodniach i godziny przeliczeniowe online.

Artykuły powiązane