Polskie Centrum Elearningu

Napisał
Polskie Centrum Elearningu

Platforma elearningowa HALAMAplus. Grupa Centrum Psychoedukacji i Doradztwa HALAMA - Agnieszka Halama.

Oferta kursów elearningowych:

1. Moodle bez tajemnic?

* Moodle - kurs podstawowy (metodyka kształcenia zdalnego, struktura i scenariusz kursu elearningowego, zasoby i aktywności platformy).
* Moodle - zakres rozszerzony (narzędzia administracyjne, zarządzanie e-zasobami, bezpieczeństwo skryptu).

2. Elgg bez tajemnic?

3. Joomla bez tajemnic?

4. Bezpieczeństwo w sieci.

5. Elearning w praktyce szkolnej.

6. E-podręcznik formą wzbogacania procesu nauczania i uczenia się.

7. Wykorzystanie e-zasobów w kształceniu zawodowym.

Polskie Centrum Elearningu http://centrumelearningu.pl

Artykuły powiązane