Szkolenia Online

Napisał
Szkolenia Online

Szkolenia Online - platforma elearningowa Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Platforma projektu Elearning w Edukacji. CDN w Pile udostępnia wszystkim szkołom i placówkom darmową przestrzeń na platformie Szkolenia Online zapewniając opiekę administracyjną. CDN organizuje także szkolenia i warsztaty z zakresu prowadzenia kursów elearningowych i narzędzi TIK.

Oferta kursów z zakresu platformy Moodle:

1. Elearning w edukacji - platforma Moodle (56+12=68h) - kurs prowadzony w formie blended learningu, składający się z bloku wstępnego i 6 bloków programowych. Cena: 175 zł.

2. Platforma Moodle w edukacji (56h) - kurs prowadzony w formie elearningowej składający się z bloku wstępnego i 6 bloków programowych. Cena: 120 zł.

Kategorie kursów na platformie:

1. Kursy doskonalące CDN.

2. Strefa wewnętrzna CDN.

3. Wspomaganie pracy szkoły.

4. Sieci współpracy.

5. Otwarte Kursy Online.

6. Kursy zawodowe.

Administrator platformy: Piotr Halama.

Szkolenia Online http://szkoleniaonline.org.pl/

Artykuły powiązane