Projekt Elearning w Edukacji

Projekt Elearning w Edukacji

Napisał

Edukacyjny projekt Elearning w Edukacji.

I. Cele projektu.
1. Upowszechnianie elearningu w edukacji.
2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania elearningu w edukacji.
3. Promowanie dobrych praktyk w zakresie edukacyjnego elearningu.
4. Popularyzowanie otwartego oprogramowania elearningowego oraz  e-zasobów udostępnianych na wolnych licencjach.